Upravitelj spletnega mesta cbd-acerola.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu cbd-acerola.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato se brez pravne podlage ne bodo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov
Uporabnik spletnega mesta cbd-acerola.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronski storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov in telefonska številka. Zbirajo se samo podatki, potrebni za pravilno izvedbo naših storitev in morebitne dostave izdelkov.

Za potrebe varnosti se zbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo do in uporabljajo spletno mesto cbd-acerola.si.

Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri oddaji naročila, ne odgovarjamo. Veljajo določbe iz splošnih pogojev.

Hramba osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta, se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletnem mestu cbd-acerola.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Uporabnik lahko dostopa do svojih podatkov in do podatkov o naročilih (sklenjenih pogodbah o nakupu na daljavo) prav tako s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Komuniciranje na daljavo
Upravitelj spletnega mesta cbd-acerola.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.), le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine cbd-acerola.si zbira in obdeluje, bodo razkriti, le če tako določa veljavna zakonodaja oziroma v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.